בקורס נחקר מודלים גרפים הסתברותיים שמשלבים בין תורת הגרפים להסתברות ויוצרים תשתית גמישה למידול התפלגויות מרובות משתנים שביניהם קשרים מורכבים. מודלים גרפים הסתברותיים הפכו לכלי מרכזי בתחומים רבים שכוללים עיבוד שפה טבעית, ראייה ממוחשבת, ביולוגיה חישובית, ועוד. בקורס נלמד איך להשתמש במודלים גרפים הסתברותיים על מנת לייצג מערכות מורכבות באופן יעיל ולהפעיל עליהם מנגנוני הסקה. הקורס יכסה את העקרונות המרכזיים של מודלים גרפיים הסתברותיים שכוללים ייצוג, תשאול ולמידה של הפרמטרים והמבנה של המודל הגרפי מתוך מידע קיים. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנטים יוכלו:_ 1. לייצג התפלגות מרובת משתנים באמצעות מודל גרפי הסתברותי. 2. לתשאל את המודל ולקבוע את הסיבוכיות הכרוכה. 3. ללמוד את הפרמטרים של המודל מתוך מידע קיים.

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(94224 - מבני נתונים ואלגוריתמים ו- 96411 - למידה חישובית 1)


מידע סמסטריאלי