אלומות גאוסיות, מהודים אופטיים, אינטראקציה של קרינה וחומר, הגברה, פעולת לייזר רציף ולייזר פולסים, גלים בתווכים לא איזוטרופיים, האפקט האלקטרו-אופטי ושימושיו.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תואר ראשון

מקצועות קדם

44140 - שדות אלקטרומגנטיים או 114210 - אופטיקה


מקצועות ללא זיכוי נוסף

116003 - פיסיקה של לייזרים


מידע סמסטריאלי