אופטיקה גאומטרית: חזרה, קרניים פרה-אקסיאליות. טורי פוריה. טרנספורם פוריה, משפט ההיפוך וקונבולוציה. עקיפה: עקיפה בסדק יחיד, נוסחאות קירהוף-פרנל. עקיפת פרנל. עקיפת פראונהופר ע"י מפתחים שונים. סריג עקיפה. התאבכות: ניסוי יאנג התאבכות בשכבה דקה, אינטרפרומטר פברי-פרו, כושר הפרדה. אינטרפרומטרים וספקטרומטר של טרנספורם פוריה. תורת הקוהרנטיות. לייזרים: עקרונות יסודיים, מהודים אופטיים. תורת ההדמייה, כושר הפרדה, הולוגרפיה.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

44148 - גלים ומערכות מפולגות או 114086 - גלים


מקצועות ללא זיכוי נוסף

35052 - אופטיקה לינארית ויישומים 1 336533 - אופטיקה ופוטוניקה ביורפואית


מידע סמסטריאלי