דגימה ושחזור. התמרת פורייה דיסקרטית ( DFT ) קונבולוציה מעגלית. אלגוריתמים לחישוב יעיל של DFT. אנליזה ספקטרלית. מבוא לתכן מסננים ספרתיים. פאזה לינארית מוכללת. תכן מסננים בעלי תגובת הלם סופית ( FIR ). תכן מסננים אנלוגיים ומסננים ספרתיים בעלי תגובת הלם אינסופית ( IIR ). מערכות מרובות קצבים, דצימציה ואינטרפולציה.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תואר ראשון

מקצועות קדם

44130 - אותות ומערכות או 44131 - אותות ומערכות


מידע סמסטריאלי