אלגברת המיתוג, פונקציות מיתוג, מינימיזציה של פונקציות מיתוג, פונקציות מינימליות ותכונותיהן. המודל הספרתי, ההנחות שביסודו, עקרון הרגנרציה ושערים לוגיים. מסכמים, בוררים ומפענחים. יחידות זיכרון. מערכות עקיבה: תכנונן, תכונותיהן ומגבלותיהן. שקילות מצבים ותכנון מכונות. גילוי תקלות. מבנים רגולריים (שימוש במתגים). ייצוג מספרים וקודים לתיקון שגיאות.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תואר ראשון

מקצועות צמודים

104016 - אלגברה 1מ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44252 - מערכות ספרתיות ומבנה המחשב 234145 - מערכות ספרתיות 234252 - מערכות ספרתיות ומבנה המחשב