לימוד שירה אמנותית במקהלה אורטורית. ידע בסולפג' ורפרטואר סגנוני מגוון כולל הבאת יצירות לביצוע. מתקבלים על סמך בחינה מעשית. חובה להשתתף החל מהשיעור הראשון. במבחנים - חובה להכין קטע שירה ורצוי ידע בתווים.

פקולטה: לימודים הומניסטיים ואמנויות
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף

394580 - פיתוח קול


מידע סמסטריאלי