יסודות המוסיקה הווקלית ופיתוח קול.

פקולטה: לימודים הומניסטיים ואמנויות
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף

394587 - מקהלה 3


מידע סמסטריאלי