מבוא. מערכת דינמית מוכללת.יציבות לפי לאיפונוב - ליניאריזציה במרחב המצב, השיטה הראשונה והשניה. שיטת פופוב ליציבות אסימפטוטית בציר התדר. הפונקציה המתארת ניתוח קיום ויציבות מחזור גבולי בציר התדר. בקרי MIN-MAX יציבות אסימפטוטית בתנאי אי ודאות ו- VSS. יציבות מערכות בילינאריות. בקרה אדפטיבית.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

35188 - תורת הבקרה


מידע סמסטריאלי