מבוא לתהודה מגנטית גרעינית ( תמ"ג ) ומכשור תמ"ג - תיאור קלאסי ההמילטוניאן בתמ"ג וההמילטוניאן בעל-מוליכים, עבור קיוביט בודד ועבור שני קיוביטים. מטריצת הצפיפויות ומצבים פסבדו-טהורים. ספין אקו ומיקוד מחדש. מדידת זמני רלקסציה T1 ו- T2. שערים קוונטיים לחישוב קוונטי בתמ"ג ובעל-מוליכים. פורמליזם מכפלת-אופרטורים. תרגום מאלגוריתמים קוונטיים לסדרת פעימות אלקטרומגנטיות. היכרות עם סימולטורים ועם המעבדות (ללא עבודה במעבדה). תכנון ניסויים בתמ"ג ובעל-מוליכים, מימוש על סימולטורים ומימוש בעל-מוליכים (דרך האתר של IBM ) על המחשב הקוונטי של IBM. ביצוע אנליזה של התוצאות. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: 1. להבין איך חישוב קוונטי ממומש בפועל (בשתי טכנולוגיות שונות), כולל הקשר בין המילטוניאן (המבטא את משוואות תנועה) לבין שערים לוגיים. 2. להכיר סימולטורים להרצת אלגוריתמים קוונטיים בשתי הטכנולוגיות. 3. לבחון בפועל הרצה אמיתית ( דרך האתר של IBM ) על המחשב הקוונטי של IBM.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(104131 - משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' ו- 114054 - פיסיקה 3 ו- 236990 - מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית) או (114073 - פיסיקה 3ח' ו- 236990 - מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית) או (115203 - פיסיקה קוונטית 1 ו- 236990 - מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית) או 116031 - מבוא לאינפורמציה וחישוב קוואנטים או (124400 - כימיה קוונטית 1 ו- 236990 - מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית)


מידע סמסטריאלי