שיטות חישוביות גאומטריות ואלגוריתמים בעיבוד והבנת תמונות. נחקור ישומים כגון שחזור צורות, חידוד תמונות צבע, אינטגרצית שפות, חישוב הסטים, צירי סימטריה, גאודטים מינימליים וחתימות אינוואריאנטיות. נלמד כיצד לשלב ולהשתמש בכלים מורפולוגיה מתמטית, גאומטריה דיפרנציאלית, אלגוריתמים בתורת הגרפים, אנליזה נומרית וחשבון וריאציות.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(44198 - מבוא לעבוד ספרתי של אותות ו- 104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת') או (44198 - מבוא לעבוד ספרתי של אותות ו- 104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ') או (44198 - מבוא לעבוד ספרתי של אותות ו- 104281 - חשבון אינפיניטסימלי 2) או (104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' ו- 234247 - אלגוריתמים 1) או (104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' ו- 234247 - אלגוריתמים 1) או (104281 - חשבון אינפיניטסימלי 2 ו- 234247 - אלגוריתמים 1)


מידע סמסטריאלי