הגדרות בסיסיות ומוטיבציה לבדיקת תכונות. מודל בדיקת הגרפים הצפוף והדליל. בדיקת מונוטוניות. בדיקת פונקציות בוליאניות. מודל הדגימה לבדיקת מרחבי הסתברות. בדיקה באמצעות למידה. שיטות לחסמים תחתונים. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנטיות והסטודנטים יהיו בעלי בקיאות בסיסית בתחום בדיקת התכונות ובבעיות הנחקרות שם, כולל שיטות מקובלות להוכחות. בנוסף הסטודנט יצבור ידע שימושי בניתוח של אלגוריתמי קירוב אקראיים באשר הם.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(94412 - הסתברות מ ו- 234247 - אלגוריתמים 1) או (104222 - תורת ההסתברות ו- 104291 - אלגוריתמים קומבינטוריים)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

236620 - נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה'


מידע סמסטריאלי