סקירת התורה הקלאסית מקיסר עד שנון, כולל צפני הצבה, צפנים מושלמים ומרחק יחידות. צפני בלוקים AES, DES ובחינת חוזקם. פונקציות תמצות ואימות. החידות של מרקל. חתימות חד פעמיות. צפני מפתח פומבי וחתימות. מבוא לתורת המספרים. RSA וגרסת רבין. שיתוף סוד. הוכחות ופרוטוקולי אפס-ידע, שיטת הזהוי של פיאט ושמיר. התחיבויות הדדיות. קריפטאנליזה דיפרנציאלית.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(94412 - הסתברות מ ו- 104134 - אלגברה מודרנית ח' ו- 236343 - תורת החישוביות) או (104034 - מבוא להסתברות ח' ו- 104134 - אלגברה מודרנית ח' ו- 236343 - תורת החישוביות)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

46270


מידע סמסטריאלי