הנושאים הבסיסיים בתאוריה וישום של ניהול מסדי נתונים: המודלים הרלציוני והלוגי. שפות שאילתה: SQL, אלגברה רלציונית (RA) ותחשיב רלציוני (CRD). תכנון מסדי נתונים: דיאגרמות ישויות וקשרים (ERD), תלויות בין נתונים וצורות נורמליות. מידע מובנה למחצה: שפת XML כולל DTD ושפות השאילתה XPATH ו-XQUERY.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

234292 - לוגיקה למדעי המחשב או 234293 - לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב


מקצועות ללא זיכוי נוסף

94241 - ניהול מסדי נתונים 94240 - ניהול מסדי נתונים


מידע סמסטריאלי