נושאים בתכן ויישום של מערכות מבוזרות. 1) מודל השרת/לקוח תוך שימת דגש על סביבת ה-NET ו- WEB SERVICES 2) בעית הקונסנזוס וגילו נפילות. 3) שיכפול ותקשורת קבוצתית. 4) עסקות מובזרות ובעית ה- ATOMIC COMMIT 5) מערכות PEER-TO-PEEAR 6) PUBLISH/SUBSCRIBE (7 CHECKPONT/RESTART ומערכות אכסון מבוזרות.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(234123 - מערכות הפעלה ו- 236334 - מבוא לרשתות מחשבים ו- 236370 - תכנות מקבילי ומבוזר לעיבוד נתונים)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

46001 - הנדסת מערכות תוכנה מבוזרות


מידע סמסטריאלי