מבוא למערכות מבוזרות, תכנות מעל RPC: TCP/IP, תקשורת בקבוצה. מערכות קבצים מבוזרות, תשתיות לתכנות מבוזר: ENTERPRISE JAVA, BEANS, DCOM CORBA, JAVA RMI, REFLECTION, WEB: מקביליות: סינכרוניזציה,מניעה הדדית DEADLOCK (מרכזי, מבוזר). תהליכונים. טרנזקציות אטומיות (מרכזי,מבוזר). PC , 2PL2 . סוכנים ניידים ברשת, תשתיות לקוד נייד.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(46209 - מבנה מערכות הפעלה ו- 234124 - מבוא לתכנות מערכות) או (234123 - מערכות הפעלה ו- 234124 - מבוא לתכנות מערכות) או 234124 - מבוא לתכנות מערכות


מקצועות ללא זיכוי נוסף

236351 - מערכות מבוזרות