הקורס עוסק בקשר שבין גדירות ע"י שפות תאוריות שונות וחישוביות במודלים חישוביים שונים. מבנים סופיים ואי-הכריעות של בעית התקפות בהם. משחקי הלוך וחזור ושימושיהם לתוצאות גדירות ואי-גדירות. לוגיקה מסדר שני, ולוגיקות עם כמתים מוכללים. איפיונים לוגיים של מחלקות סיבוכיות. איפיון של לוגיקה מסדר ראשון מעל מבנים כלליים.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(234292 - לוגיקה למדעי המחשב ו- 236343 - תורת החישוביות) או (234293 - לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב ו- 236343 - תורת החישוביות)


מידע סמסטריאלי