הקורס עוסק בנושאים עיוניים ומעשיים של מערכות מחשב מבוססי מאיצים חישוביים (כגון GPU ), ומתמקד בארכיטקטורת חומרה, מודלי חישוב, חיבור ואינטגרציה של מאיצים עם התקני פלט/קלט, אבסטרקציות תכנותיות ומערכת הפעלה, היבטי בטיחות מערכת, ותכן ומימוש מערכותהמשלבות מאיצים. המשלבות מאיצים. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט ירכוש ידע ב: 1. כלים מעשיים לתכנות GPU'S כמאיצים לחישובים כלליים. 2. תכנון ומימוש מערכות המשלבות מאיצים חישוביים. 3. הבנת מבנה תוכנה וחומרה במאיצי קלט/פלט. 4. הכרת נושאי מחקר עיקריים בתחום.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(46209 - מבנה מערכות הפעלה ו- 46267 - מבנה מחשבים) או (46209 - מבנה מערכות הפעלה ו- 236267 - מבנה מחשבים) או (234123 - מערכות הפעלה ו- 236267 - מבנה מחשבים) או (234123 - מערכות הפעלה ו- 234267 - מבנה מחשבים)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

46274 - נושאים נבחרים בהנדסת מחשבים 46278 - מאיצים חישוביים ומערכות מואצות


מידע סמסטריאלי