שימושים של גרפיקה ממוחשבת ומערכות גרפיות מתקדמות. גרפיקה רסטרית וגיאומטריה על הסריג הדיסקרטי. טרנספורמציות דו- ותלת-ממדיות. יצוג ותצוגה של עקומים ומשטחים פרמטריים ושל גופים תלת ממדיים. הסרת הבלתי נראה, מודלים של הצלה והצללה, מיפוי מרקמים, ומודלים של צבע.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון

מקצועות קדם

44268 - מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים או 234218 - מבני נתונים 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף

35003 - מערכות תיב"מ 1 44345 46345 - גרפיקה ממוחשבת 236216 - גרפיקה ממוחשבת 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

205920


מידע סמסטריאלי