מבנה המחשב. חומרה ותוכנה. ייצוג נתונים. מושגי יסוד ותכנות בשפת MATLAB: ערכים, משתנים, ביטויים, מערכים (חד ורב-מימדיים), התניות, חוגים (לולאות), פונקציות, רקורסיה, קלט/פלט (טקסטואלי וגרפי). סביבת הפיתוח של MATLAB: שטח העבודה, הרצת תוכניות, ניפוי שגיאות. פיתוח מובנה של תוכניות, ארגון מידע במחשב, אלגוריתמים ויישומים בסיסיים (מיון, חיפוש, בעיות במספרים שלמים).

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף

234106 - מבוא למדעי המחשב ר' 234111 - מבוא למדעי המחשב 234112 - מבוא למחשב - שפת סי 234114 - מבוא למדעי המחשב מ' 234117 - מבוא למדעי המחשב ח' 234126 - מבוא למחשב - שפת סי אנגלית 234128 - מבוא למחשב שפת פייתון 234130 - מבוא למחשב שפת פייתון - בל 234221 - מבוא למדעי המחשב נ' 274121 - קורס מחשב לרפואנים


מידע סמסטריאלי