מבנה המחשב. חומרה ותוכנה. ייצוג נתונים. מושג יסוד ותכנות בשפת MATLAB: ערכים, משתנים, ביטויים, מערכים (חד-ורב-מימדיים), התניות, חוגים (לולאות), פונקציות, רקורסיה, קלט/פלט (טקסטואלי וגרפי). סביבת הפיתוח של MATLAB: שטח העבודה, הרצת תוכניות, ניפוי שגיאות. פיתוח מובנה של תוכניות, ארגון מידע במחשב, אלגוריתמים ויישומים . בסיסיים (מיון, חיפוש, בעיות במספרים שלמים).

פקולטה: רפואה
|תואר ראשון