השלמות שפת C: מצביעים, רשומות, ניהול זיכרון דינמי, רשימות מקושרות. ניהול גרסאות. הידור, קישור, ושימוש בספריות. פקודות SHELL בסיסיות. תכנות בפייתון. מבוא ל-++C: תכנות מונחה עצמים, מחלקות וטיפוסי נתונים מופשטים, מימוש והעמסת אופרטורים, תבניות, חריגות, ירושה ופולימורפיזם. דרישות, תכן ותבניות תכן, בדיקות תוכנה, UML.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון

מקצועות קדם

234114 - מבוא למדעי המחשב מ' או 234117 - מבוא למדעי המחשב ח'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44101 - מבוא למערכות תכנה 94219 - הנדסת תוכנה 104824 - מבוא לתכנות מערכות 234121 234122 - מבוא לתכנות מערכות


מידע סמסטריאלי