משוואות מקסוול ומאפיינים אופטיים של חומרים, פלזמונים משטחיים בממשקים מישוריים ובננו-חלקיקים, יישומים של פלזמונים משטחיים, מיקרוסקופ שדה-קרוב, שיטות תיאורטיות ונומריות בננו-אופטיקה, פונקציות גרין באלקטרודינמיקה, מערכות קוונטיות בשדות ננו-אופטיים, אינטראקציה של קרני אלקטרונים וחלקיקים פלזמוניים, מבוא לאלקטרודינמיקה קוונטית מיקרוסקופית ומקרוסקופית, תיקון לאם וכוחות קזימיר, אי-מקומיות בננו-אופטיקה, ננו-אופטיקה לא ליניארית ואינטראקציות בשדות חזקים._ תוצאות למידה: - בסיום הקורס הסטודנטיות והסטודנטים יהיו מסוגלים: - להבין לעומק את העקרונות של ננו-אופטיקה מנקודת מבט קלאסית וקוואנטית. - להכיר את השיטות הניסיוניות והתיאורטיות של ננו-אופטיקה._ - להכיר יישומים מודרניים של ננו-אופטיקה בפיזיקה קוונטית.__ - להבין מאמרים בנושא מתפתח זה.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(114210 - אופטיקה ו- 118122 - תורת הקוונטים 3)


מידע סמסטריאלי