הקורס יתמקד באינטראקציות חזקות וטכניקות תאורטיות מתקדמות בחקירת חומר מעובה קוונטי. הטכניקה של אינטגרציות מסלול, מיגנוט קוונטי,חבורת הרנוגמליציה, נקודות קריטיות קוונטיות, משוואות גרוס פיטאיבסקי, על נוזלות, נוזלי לטינגר, אפקט הול השבור. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: 1. לקרוא באופן ביקורתי ספרות עדכנית בנושא. 2. להשתמש בארגז הכלים הסטנדרטי של מערכות רבות חלקיקים.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(116217 - פיסיקה של מצב מוצק ו- 118129 - מכניקה סטטיסטית 2)


מידע סמסטריאלי