כלים ויישומים של פולסי לייזר בתחום ה-פיקו, פמטו ואטו שניות. יצירה, אפיון, עיצוב והגבר של פולסי לייזר אולטה קצרים ויישומיהם, כולל מדידות מדויקות, שעונים אופטיים, ספקטרוסקופיה אולטרה מהירה, יצירה של קרני X קוהרנטיות ושל פולסי אטו-שניות.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

44339 - פוטוניקה ולייזרים או 116003 - פיסיקה של לייזרים


מידע סמסטריאלי