תוצאות מרכזיות בתורת השדות הקוונטית מעבר לסדר העץ: אינטגרלי פיינמן מסלוליים, התבדרויות אולטרא סגולות ואינפרא אדומות ב- QED, רנומליזציה ושבירת סימטריה ספונטנית.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(118122 - תורת הקוונטים 3 ו- 118129 - מכניקה סטטיסטית 2)


מידע סמסטריאלי