המיתר הבוזוני. תורת שדות קונפורמית, קוונטיזציה של המיתר, תורת ההפרעות, אמפליטודות פיזור, קומפקטיפיקציה, דואליות מרחבית, יריעות דיריכלה.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

118122 - תורת הקוונטים 3 או 118132 - תורת השדות הקוונטית 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף

117007 118082


מידע סמסטריאלי