תופעות המשותפות למערכות אלקטרוניים, בוזונים וספינים במצב המעובה ובגזים של אטומים קרים. ניתוח מודלים של אינטראקציות חזקות באמצעות משפטים מדוייקים, פיתוחים אסימפטוטיים וגישות ואריאציוניות. תופעות קוונטיות מאקרוסקופיות, כגון: על-נוזליות, אנטיפרומגנטיות קוונטית ומתכות עם קורלציות חזקות.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(116035 - תורת הקוונטים של החומר 1 ו- 118122 - תורת הקוונטים 3 ו- 118129 - מכניקה סטטיסטית 2)


מידע סמסטריאלי