פוטנציאל מחזורי, מבנה פסים, פערי אנרגיה, מודלים. איפיון מל"מים. דיספרסיה ומסה אפקטיבית. סטטיסטיקת נושאי המטען, תובלה חשמלית, נושאי מטען בעודף והולכה אמביפולרית. צומת P-N , טרנזיסטור ביפולארי וטרנזיסטור אפקט שדה. תכונות אופטיות ודיודות לייזר.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(114036 - פיסיקה סטטיסטית ותרמית ו- 116217 - פיסיקה של מצב מוצק)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44125 - יסודות התקני מוליכים למחצה מ' 44127 - יסודות התקני מוליכים למחצה 118119


מידע סמסטריאלי