הגדרות עיקריות של פרמטרי פלזמה ותהליכי פלזמה. מגנטו-הידרודינמיקה של פלזמה. מבוא לתורה קינטית של פלזמה. מבוא לתרמודינמיקה של פלזמה. תנועת סחיפה של חלקיקים טעונים בפלזמה. גלים ותנודות בפלזמה. מקורות פלזמה. אבחוני פלזמה.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

114075 - פיסיקה 2ממ או 114076 - פיסיקה 2פ'


מידע סמסטריאלי