תורת ההסתברות:קומבינטוריקה,הסתברות מותנית,משפט BAYES,משתנים אקראיים בדידים ורציפים,חוק המספרים הגדולים. התפלגויות בסיסיות:בינום,פואסון, גאוס,ברייט-ויגנר,חי ושימושיהם בפיסיקה. שגיאות: סטטיסטיות וסיסטמטיות, משפט הגבול המרכזי. תורת הדגימה: מעריכים,חי בריבוע,נראות מקסימלית. הפרדת אות מרקע בניסוי פיסיקלי. שיטות סימולציה (מונטה קרלו) מתקדמות. רשתות נוירונים מלאכותיות בבעיות פיסיקליות. אופטימיזציה של אות ורעש. אינטגרציה נומרית. בחינת השערות והסקת חוקים פיסיקליים מתוך נתונים.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

114075 - פיסיקה 2ממ או 114076 - פיסיקה 2פ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

114103


מידע סמסטריאלי