הקדמה, מבנים ננומטריים במוליכים למחצה, איפיון מבנים קוונטיים, מצבים אלקטרוניים במוליכים למחצה ננומטריים, סימום וסטטיסטיקה במבנים קוונטיים, תובלה של נושאי מטען, תכונות אופטיות, בקרה קוהרנטית של מטענים במבנים קוונטיים של מוליכים למחצה. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: 1. לקרוא באופן ביקורתי ספרות עדכנית בנושא. 2. לתכנן ניסויים פשוטים במבנים ננומטרים. 3. לחשב תכונות אופטיות ואלקטרוניות של מבנים ננומטרים.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

114036 - פיסיקה סטטיסטית ותרמית או 116217 - פיסיקה של מצב מוצק


מידע סמסטריאלי