** השתתפות בהרצאת בטיחות בלייזר - תנאי הכרחי להשתתפות במעבדה.** קורס מעשי שיאפשר לסטודנט לרכוש נסיון בתעשיה אופטית בנושאי עיבוד אופטי, כולל: השחזה וליטוש אופטי, תכנון ויצור ציפויים נגד החזרה ומסנני התאבכות, שיטות הכוונה של מערכות אופטיות ואיפיון אופטי של מערכות.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

114250 - מעבדה לפיסיקה 5ת


מקצועות צמודים

114208 - מעבדה במדידות אופטיות