הערה: מיועד רק לתואר ארבע שנתי בפיסיקה. **השתתפות בהרצאת בטיחות בלייזר - תנאי הכרחי להשתתפות במעבדה.** 1. מדידה אינטרפרומטרית של חזית גל, וניתוח ממוחשב. 2. ספקטרוסקופית פליטה ברזולוציה גבוהה ( FABRY-PEROT ). 3. ספקטרוסקופית פורייה ( FOURIER ) באינפרא-אדום. 4. חקירת רזולוציה מרחבית במערכות דימות (פונקצית ממסר אופטי). 5. מיקרוסקופית קיטוב. 6. מדידות תרמיות ומגנטיות ע"י התאבכות בסיבים אופטיים. 7. אפקט SAGNAC: מדידת סיבוב וגירוסקופיה אופטית.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מידע סמסטריאלי