ניסויים בפיסיקה מודרנית, (אפקט פוטו-אלקטרי, ניסוי פרנק-הרץ, תהודה מגנטית גרעינית, תהודה ספין אלקטרוני), ניסויים בפיסיקה של מצב מוצק (הולכה, אפקט הול, פוטו-וולטאי), ניסויים בפיסיקה גרעינית.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(114035 - מעבדה לפיסיקה 3 - גלים ו- 115203 - פיסיקה קוונטית 1) או (114038 - מעבדה לפיזיקה - גלים - 3מפ' ו- 115203 - פיסיקה קוונטית 1)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

114031


מידע סמסטריאלי