יריעות דיפרנציביליות, דרגה אמרסיות, פונקציות והעתקות דיפרנציביליות. תת יריעות, שדות ווקטוריים על יריעות, קו ווקטורים משיקים, שדות נזוריים, אלגבראות חיצוניות. חלוקת יחידה ושימושים, גזירה חיצונית.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(104172 - מבוא לחבורות ו- 104173 - אלגברה ליניארית ב' ו- 104282 - חשבון אינפי 3) או (104172 - מבוא לחבורות ו- 104282 - חשבון אינפי 3)


מידע סמסטריאלי