מרחבי הילברט, קבוצות קמורות והטלות, מערכות אורתונורמליות ודוגמאות. מרחבים נורמיים, מרחב האופרטורים החסומים. המרחב הצמוד, משפט האן-בנך במרחב הילברט ומשפט ריס, משפט סטון-וירשטראס. טורי פוריה, התמרות פוריה ולפלס, אופרטורים אינטגרליים, אופרטורים צמודים לעצמם ואופרטורים קומפקטיים, המשפטים הספקטרליים, משפט מינימום-מקסימום, משפט הילברט-שמידט ומשפט מרסר. פונקציות של אופרטורים קומפקטיים.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104066 - אלגברה א' ו- 104142 - מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים) או (104142 - מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים ו- 104166 - אלגברה אמ')


מידע סמסטריאלי