תוצגנה בעיות נבחרות מתחומי האלגברה המופשטת, אלגברה ליניארית וקומבינטוריקה שבפתרונן ניתן להיעזר במחשב. יובא הבסיס התאורטי לבעיות אלו ותבוצע עבודה במחשב לפתרונן.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104134 - אלגברה מודרנית ח ו- 104174 - אלגברה במ') או (104134 - אלגברה מודרנית ח ו- 104168 - אלגברה ב) או (104168 - אלגברה ב ו- 104279 - מבוא לחוגים ושדות) או (104174 - אלגברה במ' ו- 104279 - מבוא לחוגים ושדות)