1. חבורות, תתי חבורות, חבורות ציקליות, חבורות תמורות. 2. תתי חבורות נורמליות, הומומורפיזמים, מכפלות ישרות, מכפלות חצי ישרות, חבורות מנה, משפטי האיזומורפיזם. 3. משפט המבנה של חבורות חילופיות נוצרות סופית. 4. פעולה של חבורה על קבוצה: מסלולים ומייצבים, הלמה של ברנסייד, משוואת המחלקות. חבורות-P ומשפטי סילו. 5. חבורות חופשיות, החבורה הסימטרית, חבורות פשוטות וחבורות

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

104168 - אלגברה ב או 104173 - אלגברה ליניארית ב' או 104174 - אלגברה במ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

104134 - אלגברה מודרנית ח


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

104172 - מבוא לחבורות


מידע סמסטריאלי