קדם: בגרות במתמטיקה 5 יח"ל עם ציון 70 ומעלה או ציון עובר בבחינת סיווג במתמטיקה. הקדם לא יופעל עבור סטודנטים הלומדים במסגרת אפיק המעבר המקוצר מלימודי חוץ בשנת הלימודים תשפ"ב. הגדרת המושג שדה ודוגמאות לשדות, בפרט שדות סופיים (מודולו פי ). מספרים מרוכבים ופולינומים במספרים מרוכבים. מטריצות ופעולות חשבון בין מטריצות. פעולות אלמנטריות על שורות מטריצה ומטריצות אלמנטריות, דרוג מטריצות. מערכת משוואות לינאריות. מרחבים ווקטוריים ותתי מרחבים. תת המרחב הנפרש ע י קבוצת וקטורים ואי תלות בין וקטורים. בסיס ומימד של מרחב וקטורי. מטריצות הפיכות. שינוי בסיס ומטריצת מעבר בין בסיסים. העתקות לינאריות. מטריצה מייצגת של אופרטור לינארי ודמיון מטריצות. דטרמיננטות. ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. לכסון אופרטורים ומטריצות.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

103015 - השלמות מתמטיקה


מקצועות ללא זיכוי נוסף

104166 - אלגברה אמ' 104167 - אלגברה א


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

104016 - אלגברה 1/מורחב 104019 - אלגברה ליניארית מ'


מידע סמסטריאלי