נושאים: ניתוח צרכי המשתמשים במוצרים טכנולוגיים קיימים ותכנון מוצרים חדשים. שיקולים הנגזרים מיכולת עיבוד המידע, הלמידה והתגובה של המפעיל האנושי וטעויות אנוש נפוצות. שיקולים בתהליך התכנון לשימוש יעיל במוצרים ידידותיים ובטוחים.

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(94423 - מבוא לסטטיסטיקה ו- 95605 - מבוא לפסיכולוגיה) או (94424 - סטטיסטיקה 1 ו- 95605 - מבוא לפסיכולוגיה)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

96275 - הגורם האנושי באיסוף נתונים


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

94140 - מבוא למערכות אדם - מכונה 95618 - ביצועי אנוש


מידע סמסטריאלי