מתודולוגיה של חקר ביצועים. תכנון לינארי. ניסוח בעיות שונות כבעיות בתכנון לינארי. אלגוריתמים לפתרון בעיות ת"ל, דואליות וניתוח פוסט-אופטימלי. תכנון בשלמים ושיטות סיעוף וחתכים. זרימה ברשתות, תורת המשחקים. תכנון דינמי. הערה: סך כל שעות הרצאה בשבוע - 2.5 שעות.

פקולטה: הנדסת תעשיה וניהול
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104016 - אלגברה 1/מורחב ו- 234221 - מבוא למדעי המחשב נ') או (104019 - אלגברה ליניארית מ' ו- 234221 - מבוא למדעי המחשב נ') או (104019 - אלגברה ליניארית מ' ו- 234111 - מבוא למדעי המחשב)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

94312 94380 96390 96609 - מודלים כמותיים במדעי ההתנהגות


מידע סמסטריאלי