מידול של מערכות מלאי למוצרים שונים, לאופק סופי ואינסופי, בתנאים דטרמיניסטיים או סטוכסטיים ובתוספת של אילוצים ותנאים מיוחדים. תכנון מערכות מלאי רב שכבתיות ושרשראות אספקה. מודלים לתפעול ובקרה של רשתות אספקה.

פקולטה: הנדסת תעשיה וניהול
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(94312 ו- 94411 - הסתברות ת') או (94312 ו- 94412 - הסתברות מ) או (94313 - מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים ו- 94411 - הסתברות ת') או (94313 - מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים ו- 94412 - הסתברות מ) או (94412 - הסתברות מ ו- 95295 - שיטות אלגבריות בהנדסת נתונים)


מקצועות צמודים

94314 - מודלים סטוכסטיים בחקר בצועים


מידע סמסטריאלי