מבנה ותכונות של חומרים ביולוגיים ומערכות מזון. מבנה מים, קרח ותמיסות. תופעות שטח. נוקלאציה גיבוש הפרדת פאזות. פולימרים, ביופולימרים, המסת פולימרים, פילמור וג'לציה, תפיחה והתכווצות ג'לים. חומרים פעילי שטח והתארגנות עצמית. יציבות מערכות קולואידיות.

פקולטה: הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(64106 - תרמודינמיקה בהנ.ביוטכנולוג.ומזון ו- 64322 - כימיה של מזון ו- 114052 - פיסיקה 2)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

64250 - מדע וטכנולוגיה של ביו-חומרים 66313 68238 - מדע וטכנולוגיה של ביו-חומרים


מידע סמסטריאלי