אלגברה בוליאנית, המודל הספרתי. פונקציות מיתוג. שערים לוגיים ומערכת שלמה. הטרנזיסטור כמתג. מעגלים צירופיים וסדרתיים. המתודולוגיה הסינכרונית. מכונות מצבים. נקודה צפה. קודים לתיקון שגיאות. שפה לתיאור חומרה. מכונת פון נוימן, סט הפקודות, אופני מיעון, קפיצות. מחסנית וקישור שגרות. פסיקות. מעבד מצונר. זמן פעולה מול תפוקה. תלויות בקרה ותלויות מידע.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תואר ראשון

מקצועות קדם

234114 - מבוא למדעי המחשב מ' או 234117 - מבוא למדעי המחשב ח'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44145 - מערכות ספרתיות 44262 - תכן לוגי ומבוא למחשבים 104952 - מערכות ספרתיות ומבנה המחשב 234145 - מערכות ספרתיות 234252 - מערכות ספרתיות ומבנה המחשב 234262 - תכן לוגי


מידע סמסטריאלי