מטרת הקורס: שימוש בכלים של מכניקה סטטיסטית ואנרגיות חופשיות לקבלת דיאגרמת פזה ותכונות מכניות של חומרים. קישור בין הרמה המיקרוסקופית למקרוסקופית. רשימת נושאים: ההגדרה הסטטסטית של האנטרופיה, כוחות בין מולקולריים ועקרונות בסיסיים במכניקה סטטיסטית, אנרגיות חופשיות ופוטנציאל כימי, קבלת תכונות מכניות מאנרגיה חופשית, כוחות מוכללים, תורת השדה הממוצע ומעברי פזה במוצקים, מעברי פזה מסדר ראשון (לדוגמא: גבישים נוזליים, סגסוגות זיכרון) ומסדר שני (לדוגמא: מגנטיות וסדר-אי סדר בסגסוגות), ויסקואלסטיות ומעברי פזה במערכות של 'ארגון עצמי' כגון גבישים נוזליים, ממברנות ביולוגיות, הידרוג'לים וקליפות חלבוניות. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: 1. להבין התנהגות מכנית המצומדת למעבר פזה מסדר ראשון או סדר שני ואת התלות שלה בטמפרטורה 2. להבין את ההבדל בין מכניקה של מערכות ויסקואלסטיות ופולימרים לבין מוצקים אלסטיים לינאריים 3. לנסח מודלים פשוטים המקשרים בין מבנה ברמה המיקרוסקופית למכניקה ברמה המקרוסקופית

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(34029 - מכניקת מוצקים 2 ו- 34035 - תרמודינמיקה 1)