מבוא למערכות בקרת רכב, מבוא לתכן בקרה במרחב המצב, דינמיקה ובקרה של תנועת רכב רוחבית, דינמיקה ובקרה של תנועת רכב אורכית, בקרת מערכות הנעה, פרקים בנורמות של אותות ומערכות, בקרה אופטימלית,יציבות ליאפונוב, בקרה אדפטיבית, מערכת בקרת שיוט אדפטיבית, בקרה אורכית של רכבים במבנה של שיירה, דינמיקה ובקרה של התנועת רכב אנכית, נושאים מתקדמים בבקרת רכב תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: 1. לכתוב מודליים מתמטיים של דינמיקת רכב המאפשרים תכנון בקרה תוך כדי ייצוג התכונות הדינמיות הבסיסיות של הרכב 2. להסביר, לנתח ואף לתכנן מגוון של תת-מערכות בקרה של הרכב הכוללות בין היתר מערכת בקרת שיוט אדפטיבית, מערכת למניעה של נעילת גלגלים, מערכת בקרה לשמירה על נתיב הנסיעה וכדומה 3. להבין לעומק את תכונות האחיזה של הצמיג לכביש והמודלים המתמטיים לסימולציה של מערכות בקרת רכב 4. להשתמש במגוון של שיטות בקרה: קלאסית, אופטימלית, אדפטיבית ולא-ליניארית, הנפוצות בתכן בקרת רכב

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(34010 - דינמיקה ו- 34040 - מבוא לבקרה)


מידע סמסטריאלי