זרימה, מעבר מסה ותופעות פיסיקליות-כימיות במיקרוזרימה ושימושם בהתקני מעבדה-על-שבב. תנועה בראונית, הסעה סקאלרית, דיפוזיית טיילור אריס, מערכות הסעה-דיפוזיה-ריאקציה, תמיסות טעונות ומערכות בופרים, שיטות ריכוז והפרדה על גבי שבב, זרימה קפילרית וזרימה בתווך פורוזיבי. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט ידע: 1. לנסח משוואות זרימה עם כוחות חשמליים. 2. לבצע אנליזת סדרי גודל למשוואות זרימה. 3. לבצע אנליזת טיילור-אריס לזרימות דיספרסיביות. 4. ליישם סימולציות מונטה קרלו לחלקיקים בזרימות דיספרסיביות. 5. לתכנן תנאים אופטימליים לריאקציות על גבי משטחים במיקרו תעלות. 6. לנסח ולפתור משוואות לתמיסות טעונות. 7. לפתח את תנאי הנייטרליות וליישמו לבעיות אלקטרוקינטיות. 8. לתכנן ולנתח מערכות אלקטרופורזה ואיזוטכופורזה.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(34013 - תורת הזרימה 1 ו- 34041 - מעבר חום)


מידע סמסטריאלי