גלי מים. כוחות על מבנים ימיים קבועים,עגונים וצפים,במים שקטים ובים גלי. תנודות אניה וגופים עגונים בגלים. שיטות דטרמיניסטיות וסטטיסטיות לחישוב תנודות אניה ועומסי גלים. נושאים מתקדמים במערכות אינטראקציה מיבנה וזורם, התקדמות המחקר בנושא.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(34010 - דינמיקה ו- 34013 - תורת הזרימה 1 ו- 34032 - מערכות ליניאריות מ' ו- 35044 - הידרוסטטיקה של אוניות)


מידע סמסטריאלי