חלק א': תורת המערכות MIMO הצגת המערכת: הצגה פולינומית, מטריצת תמסורת, מרחב המצב. קטבים ואפסים. מערכת ברת בקרה וברת מדידה. מודים חבויים, מינימליות. מימוש. חלק ב': תורת המשוב MIMO: יציבות החוג הסגור. משפט נייקויסט המוכלל. רגישות: הצגת אי ודאויות. מטריצות רגישות. ערכים סינגולריים SSV,SV. הקשרים בין ביצועים ורגישות.שיטות תכנון: אלכסון דומיננטי, משערך/בקר, בקרת מודל פנימי IMC.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

35188 - תורת הבקרה


מקצועות ללא זיכוי נוסף

86289 - בקרת מערכות רבות קלט ופלט


מידע סמסטריאלי