מחזורים תרמודינמיים אידיאליים ומעשיים. נצילויות. קריטריונים לתיכון זרימת אויר. טעינת יתר. אספקת דלק. הצתה. שריפה וזימון. מעבר חום בחלקי המנוע. סיכה וקרור המנוע. מערכות שימון. מערכות קרור. מערכות בקרה. מנועים בעלי תנועה סובבת ( וונקל ).

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

34014 או 34041 - מעבר חום


מקצועות ללא זיכוי נוסף

86401 - מער. הנעה לכלי טייס המונעים במדחף


מידע סמסטריאלי